WORLD IS CURVED
Neohodnoceno

TEQ™ ONE

TEQ ONE je nové a revoluční sportovní vybavení, které se vyvíjelo a testovalo více než 2 roky, ale nakonec byl ve finále vyvinut inovativní a sofistikovaný tvar.

TEQ ONE is a new and revolutionary sports equipment that took over two years’ testing and research to eventually develop the final innovative and sophisticated shape.

.

Skladem (3 ks)
Kód: 43
Značka: TEQBALL
82 000 Kč
Kategorie: TEQBALL stoly
Hmotnost: 150 kg

Tento stůl je základním prvkem pro hru TEQball, protože se jedná o první koncept stolu. Fixní a pevná konstrukce zajišťuje naprostou kompaktnost výrobku. 

This table is the soul of TEQball game since that is the first table concept. A fixed and solid structure ensure a totally compactness of the product.

 

Features and benefits / Vlastnosti a výhody

 • Indoor / Outdoor / Vnitřní / Venkovní
 • Waterproof / Voděodolný
 • UV proof / UV odolný
 • Easy to assemble / Snad lze sestavit
 • Can be fixed to the ground / Je možné ho ukotvit do země

TEQ ONE is a new and revolutionary sports equipment that took over two years’ testing and research to eventually develop the final innovative and sophisticated shape. The net is solid and thus the ball bounces back from it, so this way the concept of uninterrupted games is no longer a dream.

TEQ ONE je nové a revoluční sportovní vybavení, u kterého trvalo více než dva roky jeho testování a výzkum, aby byl nakonec vyvinut konečný inovativní a sofistikovaný tvar. Síť je pevná a míč se od ní tedy odráží, takže koncept plynulé hry už není snem.

The structure of the TEQ table, aligned with the rules, does not allow luck or chance to interfere with the game; players can only rely on their skills and abilities.

Struktura tabulky TEQ, v souladu s pravidly, nedovoluje, aby do hry zasahovala náhoda nebo štěstí; hráči se mohou spolehnout pouze na své dovednosti a schopnosti.

 • Pro table: used in competitions / Stůl používaný při soutěži                                                                                
 • Suitable for indoor and outdoor use / Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
 • Weatherproof / Odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Waterproof / Voděodolný
 • UV proof / UV odolný
 • Fixed structure / Pevná struktura
 • Easy to assemble / Snadné sestavení
 • Can be fixed to the ground / Lze připevnit k zemi
 • Transparent net / Transparentní síť
 • Plexiglass (PMMA) net / Plexisklo (PMMA) síť
 • Fine-structured high pressure laminate (HPL) table top / Stolová deska s jemnou strukturou z vysokotlakého laminátu (HPL)
 • Steel leg structure with anti-corrosive coating / Ocelová konstrukce nohou s antikorozním nátěrem

Details / Detaily

 • Length: 3 m / Délka: 3 m
 • Height: 0.9 m (with plexiglass net), 0.76 m (without plexiglass net) / Výška: 0,9 m (s plexi sítí), 0,76 m (bez plexi sítě)
 • Width: 1.5 m (without plexiglass net) / Šířka: 1,5 m (bez plexi sítě)
 • Plexi net width: 1.7 m / Šířka plexi sítě: 1,7m
 • Weight: 147 kg / Hmotnost: 147 kg
 • Leg structure color: orange / Barva struktury nohou: oranžová
 • Table top color: dark grey / Barva desky stolu: tmavě šedá